Mediene som brenner for det samme som deg

Tidsskriftet VANN er det sentrale informasjonsorganet for de vannfaglige miljøene i Norge. Innholdet har stor faglig spennvidde og inneholder så vel vitenskapelige artikler som beskrivelser av tekniske anlegg, utførte undersøkelser og praktiske råd og veiledninger.
 

Ansvarlig redaktør

Morten Kraabøl

Mobil: 917 33 377

Utgiver

Norsk Vannforening

Trykkeri

HA Grafisk AS