Mediene som brenner for det samme som deg

Bladet ønsker å fremme grønne og frodige utemiljøer som en viktig del av vår felles kulturarv med avgjørende betydning for befolkningens verdioppfatninger, og natur- og miljøforståelse. Utemiljø retter seg mot alle profesjoner i grønnsektor, og gir informasjon om drift, vedlikehold og etablering av utemiljø og anlegg.

Ansvarlig redaktør

Eva Alnes Holte

Mobil: 93 45 74 10

Tlf: 901 19 121

Utgiver

Salgsfabrikken AS

Trykkeri

PoliNor AS