Mediene som brenner for det samme som deg

Bladet Utdanning er Utdanningsforbundets medlemsblad. Innholdet er faglig og politisk stoff med tilknytning til pedagogikk og skole. Nettstedet utdanningsnytt.no er for alle som er engasjert i utdanning, oppvekst, skolepolitikk og pedagogikk. På utdanningsnytt.no publiseres nyheter innen utdanningssektoren og artikler hentet fra bladet Utdanning og tidsskriftene Første steg, Bedre Skole, Yrke og Spesialpedagogikk. I tillegg består nettstedet av aktelle debattsider og bokomtaler.

Ansvarlig redaktør

Kaja Mejlbo

Mobil: 97 67 43 67

Tlf: 24 14 22 08

Utgiver

Utdanningsforbundet

Trykkeri

Ålgård Offset AS