Mediene som brenner for det samme som deg

Tidsskrift for Norsk psykologforening er Norges ledende formidler av psykologi. Her publiseres fagartikler, essay, reportasjer, intervjuer, debatt, kommentar m.m.
Psykologtidsskriftet kommer ut den første i hver måned.

Ansvarlig redaktør

Katharine Cecilia Williams

Mobil: 93 48 20 03,

Tlf: 23 10 31 30

Utgiver

Norsk psykologforening

Trykkeri

07 Media Aurskog AS