Mediene som brenner for det samme som deg

Tidsskrift for Jordmødre utkom første gang i 1895, og er dermed det eldste fagtidsskriftet i Norge for et tradisjonelt kvinneyrke. Tidsskrift for Jordmødre er et faglig forum for jordmødre og skal inspirere, informere, diskutere og ikke minst gi faglig påfyll til sine lesere, som hovedsakelig er jordmødre og medlemmer i Den norske jordmorforening (DNJ), andre jordmødre og jordmorstudenter.
Tidsskriftet skal også gi jordmødres arbeidsgivere, andre relevante yrkesgrupper, beslutningstakere og media et innblikk i hva som rører seg i jordmormiljøet.


Tidsskriftet har stor gjennomslagskraft i målgruppen.


Ved å annonsere i Tidsskrift for Jordmødre treffer man mer enn 2000 velutdannede kvinner i aldersgruppen 25 til 100 år.

Ansvarlig redaktør

Eddy Grønset

Mobil: 905 06 137

Utgiver

Den norske jordmorforening

Trykkeri

RK Grafisk AS