Mediene som brenner for det samme som deg

Formidle informasjon og sette problemer under debatt gjennom artikler, reportasjer og intervjuer når det gjelder tannbehandling og helse, nasjonalt og internasjonalt. Påpeke farene med kvikksølv, amalgam og fremme giftfri tannbehandling og hjelp til syke pasienter. Tar også bl.a. opp kosthold/ernæring, vannkvalitet og utfordringer i helse-Norge.

Ansvarlig redaktør

Toril Sonja Gravdal

Tlf: 41 32 39 43

Utgiver

Forbundet Tenner & Helse

Trykkeri

RK Grafisk AS