Mediene som brenner for det samme som deg

Bladet henvender seg til ansatte i tannklinikker og spesielt til tannhelsesekretærer.

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Mobil: 90 58 56 39

Tlf: 22 99 26 60

Utgiver

Parat, en arbeidstakerorganisasjon i YS