Mediene som brenner for det samme som deg

Sykepleien utgis av Norsk Sykepleierforbund og er redaksjonelt uavhengig.


Sykepleien er et av Norges største fagblader. Sykepleien har utviklet et nytt og
fantastisk papirprodukt. Mer lesestoff i hver utgave, bedre papir og layout og lenger lesetid er resultatet. Flere oppbevarer også bladet, noe som gjør bladet godt egnet til merkevarebygging.

Satsningen digitalt har også gitt god effekt. Nettrafikken øker og er på ca 800 000 sidevisninger og 300 000 brukere i mnd. (Kilde: Adobe).

Ansvarlig redaktør

Ingunn Roald

Mobil: 91 60 38 12

Utgiver

Norsk Sykepleierforbund

Trykkeri

Color Print Norge AS