Mediene som brenner for det samme som deg

Sunnhetsbladet er Norges eldste helsetidsskrift og har publisert uavbrutt helserådgivning siden 1881! Imponerende forut for sin tid har magasinet fra starten av fremholdt et plantebasert kosthold som en fordelaktig del av en sunn livsstil, noe som har vært formidlet gjennom artikler, reportasjer og matoppskrifter. Dagens magasin har solid fokus på forskningsbasert helseopplysning med vekt på miljø, dyrevelferd og ikke minst forebyggende helsetiltak tilgjengeliggjort for alle som interesserer seg for en sunn livsstil. Bladet er også et nyttig verktøy for alle som selv driver med helseopplysning.

Ansvarlig redaktør

Per de Lange

Tlf: 32 16 15 50

Utgiver

Adventskirkens helse- og miljøavdeling

Trykkeri

United Press, Latvia