Mediene som brenner for det samme som deg

Spesialpedagogikk er det eneste norske tidsskriftet innenfor sitt fagfelt. Tidsskriftet har en sentral rolle i formidlingen av forskningsresultater og utvikling på det spesialpedagogiske virkefelt.

Ansvarlig redaktør

Ellen Birgitte Ruud

Mobil: 415 25 712

Tlf: 24 14 23 50

Utgiver

Utdanningsforbundet

Trykkeri

Ålgård Offset AS