Mediene som brenner for det samme som deg

Skolelederen utgis av Skolelederforbundet – en fagforening for ledere i oppvekst- og opplæringssektoren. Skolelederen fokuserer på lederspørsmål og ledelse, men inneholder også artikler, stoff og informasjon av interesse for alt personale i skoleverket. Skolelederen når beslutningstakere og innkjøpsansvarlige ved skolene og hos skoleeier.

Ansvarlig redaktør

Ole Alvik

Mobil: 97689264

Utgiver

Skolelederforbundet

Trykkeri

PoliNor AS