Mediene som brenner for det samme som deg

Magasinet Skog er et medlemsblad for alle medlemmer av Norges Skogeierforbund og skogeierandelslagene Allskog, AT Skog, Glommen Mjøsen Skog og Viken Skog.
Andelslagene representerer samlet rundt 34 500 skogeierfamilier i Norge. Andelslagenes hovedoppgave er å sikre avsetning av tømmer for eierne til best mulig pris. Av den totale tømmeromsetningen i Norge i 2018 ble om lag 82% omsatt via skogeierandelslagene med datterselskaper.


Totalt mottar over 31 000 skogeiere Magasinet Skog åtte ganger i året, og samlet leses hver utgave av bladet i gjennomsnitt av 76 000 lesere. Vi er med andre ord landets største og viktigste fagblad om skog og skogbruk.
Magasinet Skog har sammen med Norges Skogeierforbund en felles nettside på skog.no, og et ukentlig digitalt nyhetsbrev.

Ansvarlig redaktør

Roar Ree Kirkevold

Mobil: 908 27 397

Utgiver

Norges Skogeierforbund

Trykkeri

Ålgård Offset AS