Mediene som brenner for det samme som deg

Sikkerhet er et fagblad som utgis av Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO). Vi skriver om saker som har betydning for egenberedskapen og sikkerheten i norske industrivirksomheter. Sikkerhet ønsker å vise frem gode eksempler på hvordan industrivernet i virksomheter kan organiseres. I tillegg vil vi dele gode eksempler på samvirke mellom industrivern, nødetater og andre beredskapsorganisasjoner.


Gjennom bladet Sikkerhet kan industrivernledere, HMS-rådgiver, sikkerhetssjefer og beredskapsmannskaper holde seg oppdatert innen fagområder som industrivern, risikoanalyse, brannvern, førstehjelp, øvelsesplanlegging og security.

Ansvarlig redaktør

Elizabeth Kvie Lundevall

Mobil: 97525052


Tlf: 90 100 333

Utgiver

Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

Trykkeri

07 Media AS