Mediene som brenner for det samme som deg

Magasinet Selvsagt skal styrke og bevisstgjøre alle grupper funksjonshemmede i kampen mot diskriminering. Selvsagt skal endre samfunnets oppfatning av funksjonshemmede og funksjonshemmedes oppfatning av seg selv. Magasinet skal styrke funksjonshemmedes identitet som likeverdige borgere og inspirere til aktiv handling for likestilling og samfunnsdeltagelse.

Ansvarlig redaktør

Helge Olav Haneseth Ramstad

Tlf: 32 20 59 10

Utgiver

Uloba - Independent Living Norge SA

Trykkeri

Saturn Trykk AS