Mediene som brenner for det samme som deg

Renholdsnytt er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profesjonelle renholdsbransjen. Våre lesere jobber både i det private næringslivet og i det offentlige. Bladet bringer artikler om moderne renholdsmetoder, utrustning, trend/utvikling, konsepter og praktisk drift. Bransjenytt og produktnyheter vies stor oppmerksomhet. Renholdsnytt samarbeider med Renholdsprodukters Leverandørforening (RELE) og Norsk Forening for Service og Renhold (NFSR).

Ansvarlig redaktør

Pål Sønsteli

Mobil: 99 36 17 17

Tlf: 46 94 10 00

Utgiver

Ask media as

Trykkeri

Merkur Grafisk AS