Mediene som brenner for det samme som deg

HRR – Hotell, Restaurant & Reiseliv er bransjens eget fagblad som distribueres til abonnenter og faste mottakere. Bladet har vært reiselivsbransjens talerør i snart 100 år.

Ansvarlig redaktør

Hans Kristiansen

Mobil: +47 907 40 987

Tlf: +47 22 41 71 18

Utgiver

Medier og Ledelse AS

Trykkeri

Printall AS