Mediene som brenner for det samme som deg

psykisk kommune no

Psykisk-kommune.no presenterer stoff som er av stor interesse for fagpersonell i den pedagogisk-psykologiske tjenesten (PPT), og ansatte innen skoleverket og andre tjenester som arbeider med sosial- og spesialpedagogiske spørsmål og oppgaver. Tidsskriftet har nå blitt kun nettbasert. Det har artikler og annet stoff om aktuelle faglige og fagpolitiske problemstillinger, og formidler forskningsresultater fra feltet som skal stimulere til debatt om spørsmål av interesse for pedagogisk-psykologisk tjeneste.

Ansvarlig redaktør

Therese Thornton Sjursen

Mobil: 928 37 864

Utgiver

Forlaget Skolepsykologi

Trykkeri

Zoom Grafisk AS