Mediene som brenner for det samme som deg

parat24 com

Parat gis ut av arbeidstakerorganisasjonen med samme navn, Parat, som er tilsluttet YS. Parat distribueres til hver enkelt av medlemmene. Parat har over 40 000 medlemmer der alle er ansatt innenfor alle de fire hovedsektorene i arbeidslivet. I tillegg er politikere, journalister og ledere i nærings-, organisasjons- og arbeidslivet blant de faste leserne. Redaksjonen legger vekt på å holde høy, faglig kvalitet både når det gjelder journalistikk, foto og grafisk design. Bladet skal inspirere og skape debatt om temaer rundt norsk arbeidsliv.

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Mobil: 90 58 56 39

Tlf: 22 99 26 60

Utgiver

Parat, en arbeidstakerorganisasjon i YS

Trykkeri

Aktietrykkeriet AS