Mediene som brenner for det samme som deg

Optikeren skal sette den autoriserte optikers interesser på dagsorden gjennom å formidle kunnskap, debatter og informasjon av relevans for den autoriserte optikers praksis og optometrifagets utvikling. Optikeren utgis i seks papirutgaver per år.Tidsskriftet skal:

• reflektere NOFs formålsparagraf

• være et medlemsblad for Norges Optikerforbunds medlemmer

• synliggjøre organisasjonens aktiviteter

• bidra til faglig utvikling og oppdatering

• delta i samfunnsdebatten og stimulere til engasjement og meningsbrytning i faglige, organisasjonsmessige og helsepolitiske spørsmål.

Ansvarlig redaktør

Dag Øyvind Olsen

Mobil: 92 45 00 39

Tlf: 23 35 54 50

Utgiver

Norges Optikerforbund

Trykkeri

Bodoni