Mediene som brenner for det samme som deg

Offisersbladet utgis av Befalets Fellesorganisasjon som er en partipolitisk uavhengig yrkesorganisasjon tilknyttet YS Stat, og som organiserer 2/3 av alt stadig tjenestegjørende befal i Forsvaret. Offisersbladet er det største fagbladet for befal i Forsvaret.Foruten å ivareta medlemmenes organisasjonsmessige informasjonsbehov, inneholder bladet også stoff av forsvars- og sikkerhetspolitisk karakter, samt forhold vedrørende materiell, våpen, elektronikk, kjøretøy, intendantur- og forsyningstjeneste.

Ansvarlig redaktør

Einar Holst Clausen

Mobil: 92 81 42 51

Tlf: 23 10 02 42

Utgiver

Befalets Fellesorganisasjon

Trykkeri

UnitedPress Poligrafija