Mediene som brenner for det samme som deg

Norsklæraren er et tidsskrift for språk og litteratur. Bladet dekker hele fagfeltet, fra metodikk til ny språk- og litteraturforskning og presenterer også lærebøker, forfattere og relevant faglitteratur.

Ansvarlig redaktør

Jorunn Øveland Nyhus

Mobil: 928 01 752

Utgiver

Landslaget for norskundervisning (LNU)

Trykkeri

Merkur Grafisk AS