Mediene som brenner for det samme som deg

Norsk Hagetidend er landets største hageblad og utgis av Det norske hageselskap. Det er Hageselskapets medlemsblad som også er i løssalg landet over. Bladet tilbyr norskprodusert hagestoff tilrettelagt for norske forhold. Her finner alle som dyrker grønne gleder en inspirasjons- og kunnskapskilde, enten de har en balkong, en hageparsell, et fellesareal eller en hage. I Norsk Hagetidend er det lesestoff for alle som er opptatt av prydhager og hagepryd, dyrking av frukt og grønnsaker, planløsning, mindre byggeprosjekter, hygge og ressursutnyttelse. Vi er opptatt av nyttig lesestoff, inspirasjon og faglig pålitelighet til glede for lesere over hele landet. Tonen i bladet er interessevekkende, lett tilgjengelig og underholdende. Både lesere med generell hageinteresse og kunnskapsrike amatører skal finne noe av interesse i hvert nummer. Trykk, illustrasjoner og typografi er av høy kvalitet.

Ansvarlig redaktør

Tonje Waaktaar Gamst

Mobil: 958 79 522

Tlf: 94 00 93 14

Utgiver

Det norske hageselskap

Trykkeri

Artko AS