Mediene som brenner for det samme som deg

Norsk Farmaceutisk Tidsskrift (NFT) er et vitenskapelig tidsskrift for legemiddelinteresserte. NFT tar for seg nyheter, forskning og trender som omhandler legemidler og deres rolle i samfunnet. Tidsskriftet er relevant for alle som er opptatt av helse, legemidler og helsepolitikk.


På nettsiden farmatid.no publiseres redaksjonelt og faglig innhold, og antall besøkende øker stadig. Nettsiden er også den mest treffsikre kanalen å benytte dersom du søker farmasøytisk arbeidskraft.


NFT utgis av Norges Farmaceutiske Forening, og distribueres således til alle medlemmer av foreningen. Tidsskriftet anses som en av de aller viktigste medlemsfordelene, ifølge undersøkelser.


NFT er redaksjonelt uavhengig og redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten.

Ansvarlig redaktør

Hanne Nessing

Mobil: 97 17 79 36

Tlf: 21 02 33 46

Utgiver

Norges Farmaceutiske Forening

Trykkeri

07 Media AS