Mediene som brenner for det samme som deg

NBS-nytt (startet 1977) er et tidsskrift for biokjemi og molekylærbiologi. Bladet er organ for Norsk Biokjemisk Selskap. Medlemsmassen til NBS omfatter så godt som alle landets biokjemikere og bioteknologer innen forskning og høyere utdanning, i skoleverket og i biokjemirelatert industri. NBS-nytt er et interessant annonseringsmedium for firmaer som er leverandører til ulike grener av dette fagområdet. Bladet har lang levetid og annonsering bør vurderes som alternativ til «direct mailing». Utgivelsen av bladet baseres på frivillig dugnadsinnsats fra de ulike forskningsmiljøene, som skifter på redaksjonsansvaret hvert annet år.

Ansvarlig redaktør

Kristian Prydz

Mobil: 470 19 709

Tlf: 22 85 67 53

Utgiver

Norsk Biokjemisk Selskap

Trykkeri

PoliNor AS