Mediene som brenner for det samme som deg

naturpress no

Naturpress er på naturens side.
Naturpress ble etablert i 2017, og er en politisk og økonomisk uavhengig nettavis som publiserer nyhetsstoff og annet innhold knyttet til klima, natur og miljø, men som ikke begrenses av det. Naturpress skal rapportere fra det grønne skiftet.

Ansvarlig redaktør

Kjetil F. Aasmundsson

Utgiver

Transit media AS