Mediene som brenner for det samme som deg

Natur & miljø er medlemsmagsinet til Naturvernforbundet, Norges største og eldste natur- og miljøvernorganisasjon. Magasinet utgis to ganger årlig, og distribueres til alle medlemmer i Naturvernforbundet, samt til beslutningstakere og abonnenter. Alle tidligere utgaver av Natur & miljø og magasinets forløpere er tilgjengelig på naturvernforbundet.no/naturogmiljo/arkiv.


Magasinet omtaler aktuelle natur- og miljøsaker fra inn- og utland, og inneholder både nyhets- og reportasjestoff, debattartikler, bakgrunnssaker og saker om utgiverorganisasjonen Naturvernforbundet. Magasinet skal styrke det offentlige miljøpolitiske ordskiftet, rapportere om nye miljøsaker og belyse våre viktigste natur – og miljøpolitiske saker. Klima og energi, naturvern, miljøgifter, transport, avfall og bymiljø er blant temaene som ofte behandles i magasinet.

Ansvarlig redaktør

Kristian Skjellum Aas

Mobil: 99 50 17 20

Tlf: 23 10 96 37

Utgiver

Naturvernforbundet

Trykkeri

Ecoprint