Mediene som brenner for det samme som deg

om arkitektur og byggeteknikk.


Utgiver er et bransjeeid utgiverselskap, MUR+BETONG AS.

mur+betong omhandler ferdigbetong, betongelementer, fliser, tegl og blokk, belegningsstein samt puss og mørtel.

Innholdet er tredelt:

– presentasjon av norske byggverk

– prosjektering og utførelse

– fast arkitekturspalte med inspirasjon fra utlandet

Ansvarlig redaktør

Mari Flaata

Mobil: 915 43 355

Tlf: 22 87 84 21

Utgiver

MUR+BETONG AS

Trykkeri

Grøset Trykk AS