Mediene som brenner for det samme som deg

Michael er et medisinsk-vitenskapelig kvartalstidsskrift som utgis av Det norske medicinske Selskab og er godkjent som vitenskapelig publiseringskanal (nivå 1) i det norske universitets- og høgskolesystemet. Michael publiserer i hovedsak stoff i skjæringspunktet mellom medisin og samfunnsvitenskap, først og fremst artikler om samfunnsmedisin og medisinsk historie. Målgruppen er lesere i helsevesenet og i universitetsmiljøene. Heftene trykkes på engelsk eller norsk, alt etter innholdets karakter og målgruppe, og alt innhold er fritt tilgjengelig på michaeljournal.no
(open access). Innsendte vitenskapelige manuskripter blir vurdert av fagkonsulenter som er anonyme for forfatteren (referees). Større arbeider (avhandlinger o.l.) publiseres som supplementer.

Ansvarlig redaktør

Øivind Larsen

Mobil: 41 54 15 34

Utgiver

Det Norske Medicinske Selskab

Trykkeri

07 Media AS