Mediene som brenner for det samme som deg

Bladet Forskningsetikk utgis av De nasjonale forskningsetiske komiteene. Målet med bladet er å bidra til debatten i samfunnet om forskningsetiske problemstillinger. Det gjelder all forskning som berører mennesker, miljø eller samfunn. Fagbladet har artikler og etikkrelevant stoff.

Forskningsetikk er gratis!

Ansvarlig redaktør

Elin Fugelsnes

Mobil: 922 85 230

Tlf: 23 31 83 11

Utgiver

De nasjonale forskningsetiske komiteene, Fakturamottak DFØ

Trykkeri

Aktiv Trykk AS