Mediene som brenner for det samme som deg

Tidsskriftet Magmas formål er å bidra til kunnskapsutvikling, refleksjon og debatt innenfor feltet økonomi og ledelse. Et sentralt mål er å styrke kommunikasjonen mellom forskere og utøvere på de ulike fagområdene. Dette vil vi oppnå gjennom å

– formidle kunnskap fra forskning gjennom vitenskapelige artikler

– presentere ulike faglige synsvinkler gjennom kortere kommentarartikler

– belyse praktiske problemstillinger gjennom cases og intervjuer

– publisere bidrag fra både forskere og aktører i næringsliv og offentlig sektor

Alle artikler skal være grundig faglig forankret, og tidsskriftet vil prioritere bidrag som tar opp aktuelle problemstillinger med et bredt anvendelsesområde.

Ansvarlig redaktør

Charlotte Hartvigsen Lem

Mobil: 92 81 60 36

Utgiver

Econa

Trykkeri

John Grieg A/S