Mediene som brenner for det samme som deg

NLLFS blad Lymfeposten kommer ut fire ganger i året – med reportasjer og fagstoff samt annonser med relevant produktinformasjon.
Lymfødem og lipødem er diagnoser som er vanskelig å stille og folk kan gå i årevis med dette uten å være klar over det. Lymfepostens oppgave er å informere/oppdatere fastleger, fysioterapeuter, helsepersjonell samt andre relevante grupper. Ved å ligge lett tilgjengelig hos disse, når man en stor gruppe pasienter på venterommene.

Ansvarlig redaktør

Niels Høegh

Mobil: 907 88 422

Utgiver

Norsk lymfødem- og lipødemforbund

Trykkeri

Produksjon: N-produksjon, Oslo