Mediene som brenner for det samme som deg

LO-Aktuelt er organ for Landsorganisasjonen i Norge. Målet med bladet er å gi bidrag til debatten om LOs holdninger i viktige økonomiske og faglig-politiske spørsmål. Målgruppen er norsk opinion og fagbevegelsens medlemmer og tillitsvalgte.

Ansvarlig redaktør

Tore Ryssdalsnes

Mobil: 970 73 092

Tlf: 23 06 22 92

Utgiver

Landsorganisasjonen i Norge

Trykkeri

Ålgård Offset AS