Mediene som brenner for det samme som deg

Tidsskriftet Kunst Pluss utgis tre ganger i året av Norske Kunstforeninger. Tidsskriftet inneholder kunstfaglige artikler, kunstnerportretter, utstillingspresentasjoner og bokanmeldelser, så vel som organisasjonsstoff og informasjon rettet mot kunstforeningene. Kunst Pluss sendes for øvrig til landets kulturkontorer, utdanningsinstitusjoner og Norske Kunstforeningers samarbeidspartnere.

Ansvarlig redaktør

Lena Trydal

Tlf: 22422035

Utgiver

Norske Kunstforeninger

Trykkeri

Nilz & Otto Grafisk AS