Mediene som brenner for det samme som deg

Kommunal Rapport er en digital dagsavis, og en ukeavis som distribueres på papir og som E-avis.

Den digital dagsavisen og ukeavisen har forskjellig innhold og frekvens.

Kommunal Rapports viktigste målgrupper er beslutningstakerne i kommuner og fylkeskommuner. Rådmenn, ordførere, etatsjefer og kommunestyrerepresentanter finner stoff knyttet til alle ansvarsområdene i kommunal sektor, som årlig gjør innkjøp for 150 milliarder NOK.

Naturlige stoffområder er økonomi, IKT, helse og omsorg, organisasjon og ledelse, oppvekst, kultur og næringsutvikling. Øvrige målgrupper er statlige ledere, ledere i kommunale foretak og andre leverandører til sektoren.

Digital dagsavis, Kommunal-rapport.no, har ca 90.000 leste artikler pr uke. (Kilde: Google analytics)

Ansvarlig redaktør

Britt Sofie Hestvik

Mobil: 951 45 480

Utgiver

Kommunal Rapport AS

Trykkeri

Polaris Trykk AS