Mediene som brenner for det samme som deg

Kjøttbransjen er et faglig, markeds- og næringspolitisk organ for den private kjøttbransjen i Norge. Bladet representerer alle ledd i bransjen fra slakterier via foredling og industri til detaljist. Kjøttbransjen representerer den private kjøttbransjens interesser overfor myndighetene, andre media, konkurrerende omsetningsorganisasjoner og betydelige kundegrupper.

Ansvarlig redaktør

Per Arne Sleipnes

Mobil: 92 24 79 17

Tlf: 69 15 20 39

Utgiver

KLF Media

Trykkeri

07 Media Aurskog AS