Mediene som brenner for det samme som deg

Kjemi er Norges eneste kjemitidsskrift som dekker hele fagfeltet.
Tidsskriftets formål er å gi faglig orientering om tekniske, industrielle og vitenskaplige emner, og å virke som et bindeledd mellom personer og bedrifter som har tidsskriftets målgruppe som fagområde.
Kjemi er organ for medlemmer av Norsk Kjemisk Selskap og kjemiingeniører tilsluttet TEKNA (tidligere NIF) og Norges Ingeniørorganisasjon NITO.

Ansvarlig redaktør

Lars Ole Ørjasæter

Mobil: 908 59 406

Tlf: 23 15 85 0

Utgiver

Media Oslo AS

Trykkeri

Merkur Grafisk AS