Mediene som brenner for det samme som deg

Juristen er det største fagbladet for jus- Norge og går ut til alle medlemmer av Norges Juristforbund. Du treffer jurister i alle sektorer og virksomheter: advokater, advokatfullmektiger, dommere, politijurister, skattejurister, bedriftsjurister osv. Juristkontakt er hovedarena for stillingsmarkedet for jurister og advokater.

Ansvarlig redaktør

Ole-Martin Gangnes

Mobil: 48 24 83 52

Utgiver

Norges Juristforbund

Trykkeri

07 Media Aurskog AS