Mediene som brenner for det samme som deg

I skolen er organ for Skolenes landsforbund (SL), som er LO-forbundet for skoleansatte. Målet med bladet er å holde medlemmene informert om virksomheten i forbundet, ivareta deres interesser ved å belyse situasjonen deres i arbeidslivet og samfunnet for øvrig, samt å bidra til debatten rundt forbundets hovedstrategier. Bladet skal ta opp og belyse viktige samfunnspolitiske spørsmål.

Ansvarlig redaktør

Svein-Yngve Madssen

Mobil: 900 36 164

Utgiver

Skolenes landsforbund (SL)

Trykkeri

BK Grafisk AS