Mediene som brenner for det samme som deg

Hus & Bolig er et forbrukermagasin for alle med egen bolig. Bladet, som har eksistert siden 1909, er ledende på teknisk, juridisk og økonomisk fagstoff knyttet til hus og hjem. Enøk og energispørsmål, våtromsproblemer, oppussing og vedlikehold av boligen, boligjuss, boligpolitikk og boligøkonomi er viktige stoffområder.Hus & Bolig har som mål å utøve saklig, uavhengig og kritisk journalistikk. Magasinet skal oppdatere sine lesere gjennom aktuelle nyheter og fordypende fagstoff, sette huseiernes interesser på dagsordenen og synliggjøre Huseiernes Landsforbunds virksomhet og synspunkter.

Hus & Bolig utgis av Huseiernes Landsforbund, og kommer ut med fem utgaver pr år. Bladet har også egen nettutgave som kommer med ferske nyheter alle hverdager. Se husogbolig.no

Ansvarlig redaktør

Nina Granlund Sæther

Mobil: 41 25 26 76

Tlf: 22 47 75 09

Utgiver

Huseierne

Trykkeri

Artko AS