Mediene som brenner for det samme som deg

Hjem og Skole er Norges eneste tidsskrift som har spesialisert seg på hjem–skole-samarbeid.

Tidsskriftet presenterer aktuelt skolestoff for foreldre, foreldrekontakter, lærere og skoleledere, og dekker grunnskolen fra 1.–10. trinn.I Hjem og Skole skriver vi om

– barnas skolehverdag

– hvordan foreldre kan støtte barna

– foreldremøter og skole–hjem-samtaler

– leksehjelp

– rettigheter og plikter

– det viktige samarbeidet mellom hjem og skole


Abonnenter får tilgang til både den trykte og digitale utgaven. Det er også mulig kun å abonnere på den digitale utgaven.

Ansvarlig redaktør

Kristin Green Nicolaysen

Tlf: 23 35 46 86

Utgiver

Pedlex

Trykkeri

07 Media AS