Mediene som brenner for det samme som deg

hivnorge no

Et nettsted for mennesker berørt av hiv. Hivnorge.no tar opp viktige saker i debatten om hivepidemien og intervjuer med hivpositive om deres livssituasjon vies særskilt stor plass.

Ansvarlig redaktør

Anne-Karin Kolstad

Tlf: 21 31 45 80

Utgiver

HivNorge