Mediene som brenner for det samme som deg

Hestesport er Norges største fagblad for hest og rytter og medlemsblad for Norges Rytterforbund, som med sine 32500 medlemmer er blant de største særforbundene tilsluttet Norges Idrettsforbund. Hestesport har som mål å gi et nyansert bilde av norsk og internasjonal ryttersport, og prioriterer veiledning om ridning og god hestevelferd. Fagartikler, små og store nyheter er faste innslag i hvert nummer. I tillegg bringer Hestesport intervjuer med ryttere og kusker, artikler om avl og oppdrett samt reportasjer fra nasjonale og internasjonale konkurranser.Hestesport har også tidvis temanummer. Nærmere opplysning om disse gis av redaktør.

Ansvarlig redaktør

Trine Meiningen

Tlf: 46 62 67 06

Utgiver

Norges Rytterforbund

Trykkeri

Ålgård Offset AS