Mediene som brenner for det samme som deg

Helsefagarbeideren er et fagtidsskrift med nyheter og faglig oppdatering innen pleie og omsorg som utgis av yrkesorganisasjonen Helsefagarbeidere i Delta. Vi dekker saker om eldre og funksjonshemmedes helse og livsvilkår, som organisering av helse- og velferdstilbud, tverrfaglig samarbeid, velferdsteknologi, fagutvikling, kosthold og rehabilitering. Vi skriver også om etter- og videreutdanning for helsefagarbeidere, og lønns- og arbeidsvilkår.I tillegg til fire årlige utgaver utgis det også regelmessige temahefter.

Ansvarlig redaktør

Ann Beate Grasdalen

Mobil: 99 45 00 90

Utgiver

Helsefagarbeidere i Delta

Trykkeri

Merkur Grafisk AS