Mediene som brenner for det samme som deg

Gravplassen kan se tilbake på 50 år som fagblad innenfor en spennende sektor. Det første nummeret så dagens lys i 1969, den gang med navnet Kirkegårdskultur. Senere ble navnet endret til Kirkegården fram til 2017. I dag er navnet fagbladet Gravplassen.Bladet henvender seg til fagutøvere i forvaltningsapparatet knyttet til drift av norske gravplasser, med hovedvekt på medlemmene i Norsk forening for gravplasskultur. Bladet retter seg mot fagets utøvere i form av praktiske artikler knyttet til driften av det helhetlige gravplassanlegget, fra pleie, anlegg og formgivning til mer praktisk orientert teknologi og metodeverk knyttet til gravferden, krematorieteknikk med videre.

Ansvarlig redaktør

Alf Bergin

Mobil: 91 88 75 75

Utgiver

Norsk forening for gravplasskultur

Trykkeri

Erik Tanche Nilsen, Skien