Mediene som brenner for det samme som deg

DEKKER:
Glass i fasader og interiør. Systemer for aluminiumsprofiler, solskjerming, solfangere og solcellepaneler. Produktene vurderes i sammenheng med arkitektur, energibruk, sikkerhet, solskjerming mv. I første rekke presenteres gode løsninger til inspirasjon og nytte, men krav til sikkerhet og energibruk blir dekket med kritisk blikk.

FORMÅL:

Magasinet skal inspirere til bruk av glass i fasade og innredning. Produkter og bruk skal belyses i forhold til arkitektur, energibruk, sikkerhet, solskjerming, funksjonalitet og design.

Ansvarlig redaktør

Harald Aase

Mobil: 95 08 42 98

Utgiver

Glass og Fasadeforeningen

Trykkeri

Merkur Grafisk AS