Mediene som brenner for det samme som deg

Mange fysioterapeuter sitter sentralt plassert i offentlige institusjoner og i private fysikalske institutt. De har stor innflytelse på hva som skal kjøpes inn av hjelpemidler, treningsapparater, inventar og annet spesialtilpasset utstyr. I tillegg er fysioterapeuter viktige formidlere av informasjon om det å leve et aktivt liv, med sport- og friluftsaktiviteter.

Hvis du ønsker å nå fram til det store flertallet av denne yrkesgruppen,
er Fysioterapeuten det største og beste alternativet for deg som annonsør!

Ansvarlig redaktør

Irene Mårdalen

Mobil: 977 99 603

Utgiver

Norsk Fysioterapeutforbund

Trykkeri

Ålgård Offset AS