Mediene som brenner for det samme som deg

Første steg er et tidsskrift for førskolelærere som utgis av Utdanningsforbundet. Første steg er et faglig-politisk tidsskrift med reportasjer, aktuelle fagartikler og debatter med hovedvekt på barnehage og oppvekst.

Ansvarlig redaktør

Line Fredheim Storvik

Mobil: 930 42 094

Tlf: 24 14 23 51

Utgiver

Utdanningsforbundet

Trykkeri

Ålgård Offset AS