Mediene som brenner for det samme som deg

Fri tanke er Human-Etisk Forbunds medlemsmagasin. Med utgangspunkt i et livssynshumanistisk ståsted tar magasinet opp ulike tema. Fri tanke bringer nyheter og bakgrunnsartikler om livssynspolitiske tema og problemstillinger, aktuelle saker i organisasjonen, faglige og personlige intervjuer med relevante personer, samt mer allmenne tema behandlet fra et humanistisk ståsted. Skepsisstoff og religionskritikk har også plass i Fri tanke.

Fri tanke skriver først og fremst om norske forhold, men beveger seg av og til utenlands.

Nettutgaven fritanke.no publiserer daglig på hverdagene.

Se tidligere nummer her

Ansvarlig redaktør

Kirsti Bergh

Mobil: 91 36 58 52

Utgiver

Human-Etisk Forbund

Trykkeri

Kroonpress