Mediene som brenner for det samme som deg

Framtiden i våre hender kommer ut med tre nummer i året. Magasinet er Norges største miljømagasin med et opplag på omkring 20.000. Magasinet Framtiden i våre hender retter særlig søkelys mot etisk og miljøvennlig produksjon og forbruk og følger områder som elektronikk, klær og mote, mat, bil og transport, og bolig og energi. Bladet legger vekt på å beskrive hele spekteret av grønn og bærekrafig samfunnsutvikling og har som mål å være en viktig inspirasjonskilde for enkeltpersoner og familier som ønsker et grønnere og mer etisk forbruk i hverdagen.

Ansvarlig redaktør

Arne Storrønningen

Mobil: 91 39 46 30

Tlf: 22 03 31 73

Utgiver

Framtiden i våre hender

Trykkeri

Merkur Grafisk AS