Mediene som brenner for det samme som deg

Forsvarets forum dekker forsvars- og sikkerhetspolitikk samt de fleste felt av Forsvarets virksomhet og hverdag. Forsvaretsforum.no oppdateres med nyheter og artikler daglig. Magasinet F kommer ut annenhver måned med et gjennomsnittlig sidetall på hundre. Bladet sendes ut til hjemmeadresser samt internt i Forsvaret, til organisasjoner, til deler av skoleverket, bibliotekene, arbeidskontorer, yrkesveiledere, medier og politiske organer. Bladet sendes også elektronisk.

Ansvarlig redaktør

Tor Eigil Stordahl

Mobil: 91 62 82 56

Tlf: 23 09 20 32

Utgiver

Forsvarets fellestjenester (FFT)

Trykkeri

Ålgård Offset AS